MALBAŠIĆ COMPANY | Politika privatnosti

politika-privatnosti

“Malbašić Company” se obavezuje da će u potpunosti poštovati privatnost posjetilaca ove stranice, shodno zakonima i pravilima ponašanja.

“Malbašić company” ne vrši automatsko prikupljanje bilo kakvih korisničkih podataka, kao što su ime i prezime, brojevi telefona, e-mail adrese ili drugi podaci. Jedini način saznavanja korisničkih podataka je popunjavanjem formulara ponuđenog na ovoj Web stranici, ali te podatke korisnici šalju dobrovoljno. Sve informacije prikupljene na ovaj način “Malbašić Company” će čuvati u strogoj privatnosti i neće ih davati na uvid trećim licima, a služiće za isključivu komunikaciju između osoblja “Malbašić Company” i potencijalnih klijenata.

U okviru statistike posjećenosti i drugih softverskih rješenja, “Malbašić Company” može prikupljati podatke poput IP adrese posjetioca ili njegove lokacije, u svrhu sprečavanja eventualne zloupotrebe podataka koji se nalaze na ovoj stranici, a koji su podložni regulativi definisanoj u Uslovima korištenja. Identitet korisnika “Malbašić Company” ne pokušava otkriti, sve dok se ne utvrdi da je korisnik pokušao izvršiti radnje koje su suprotne uslovima i preporukama za korištenje Internet servisa, kao što je neovlaštena izmjena sadržaja na ovoj stranici ili njihovo nelegalno korištenje. Ukoliko “Malbašić Company” ustanovi da je neko lice pokušalo vršiti ovakve radnje, pristupiće istražnom postupku na otkrivanju identiteta počinioca navedenih radnji i mjerama predviđenim zakonom.

Svi podaci do kojih “Malbašić Company” dođe posredstvom ove stranice biće strogo čuvana poslovna tajna i služiće isključivo zaposlenima u “Malbašić Company” radi planiranja i organizovanja radnji u njihovoj nadležnosti.